ไฟล์เรียงช่อง openbox skybox s10 s12 f3 s9

ไฟล์เรียงช่อง openbox skybox s10 s12 f3 s9

ไฟล์เรียงช่องหลังวันที่ 19 เมษายน 2556 สำหรับเครื่องรับดาวเทียมระกูล Openbox Skybox เรียงช่องไว้ดังนี้

1.Thaicom c-band 2.True มีเฉพาะ โนวเลจ แบบเรียงใหม่ 3. VTC 4. K+ 5. Measat3 6. NSS6 ต้องไปสแกนช่องใหม่เอาเองครับ

http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=31002940416Z3XL6SEXAKOTM7JCDO1