ไทยคม ส่งดาวเทียมไทยคม 7 ขึ้นสู่วงโคจรแล้ว

ดาวเทียมไทยคม 7 จัดสร้างขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง ไทยคมกับบริษัท เอเชีย แซทเทลไลท์ เทเลคอมมิวนิเคชั่นส จำกัด ก่อสร้างโดยบริษัทสเปซ ซิสเต็มส/ลอเรล (Space Systems/Loral) แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อให้บริการ ณ ตำแหน่งวงโคจรที่ 120 องศาตะวันออก โดยบมจ.ไทยคมมีช่องสัญญาณในการให้บริการทั้งหมด 14 ทรานสพอนเดอร์ บนย่านความถี่ซี-แบนด์ สำหรับเงินทุนในโครงการจัดสร้างดาวเทียมไทยคม 7 นั้น ทางไทยคมมีโครงการเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 5 พันล้านบาท Read More

เครื่อง IPM รุ่นเก่าแลกเครื่องใหม่ HD PRO

ถ้าลูกค้าท่านใดมีกล่องรับสัญญาณ ดาวเทียม รุ่น 801 PVR+ PVR Clear Lite กล่องของท่านมีมูลค่า 1000 บาท สามารถนำมาแลก กล่องรับสัญญาณ รุ่น HD PRO ได้ในราคาเพียง 1990 บาท หรือถ้าลูกค้าท่านใด มีกล่องรับสัญญาณดาวเทียมของแบรนด์อื่น ก็สามารถนำมาแลกกล่องรับสัญญาณ รุ่น HD PRO ได้เช่นกัน โดยได้รับส่วนลดอยู่ ที่ Read More

AsiaSat 6 Launch on 27 August

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ในการประชุมครั้งที่ 17/2545 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2545 เวลา 15.00 น. ณ ห้องบอลรูม 2 โรงแรมเชอราตัน แกรนด์สุขุมวิท เลขที่ 250 ถนน สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 10110 ได้อนุมัติให้บริษัท เข้าทำสัญญาความร่วมมือในการรักษาตำแหน่งวงโคจรที่ 120 Read More